"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja

O projekcie

Cel główny: uświadomienie społeczeństwu, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców obszarów zurbanizowanych, zagrożenia związanego z niską emisją, jej przyczyn i możliwości przeciwdziałania.

Cele szczegółowe:


Grupą celową jest ogół społeczeństwa, do  którego docieramy poprzez:W ramach projektu uruchomione zostały trzy dedykowane szkolenia e-learningowe skierowane do:

oraz opracowane zostały broszury, foldery, plakaty które będą wysłane do uczestników konkursu, jednostek Straży oraz instytucji samorządowych.

W czasie trwania projektu przeprowadzony zostanie również ogólnopolski konkurs dla placówek oświatowych. W szkołach powstaną co najmniej 20 - osobowe zespoły składające się z Głównego Koordynatora (nauczyciel) i uczniów, wsparte funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Do zadań zespołów należeć będzie: przeprowadzenie lekcji wprowadzającej według scenariusza lekcyjnego, opracowanego przez RE. Omówiona również zostanie ankieta, którą zespoły będą miały za zadanie przeprowadzić wśród mieszkańców oraz w określonej instytucji samorządowe na początku sezonu grzewczego i po jego zakończeniu. Zadaniem zespołów będzie również przekazywanie mieszkańcom zdobytej na lekcji stronie www wiedzy. O projekcie informować będą foldery i i plakaty rozdawane i rozklejane przez zespoły. Udział i wykonywanie zadań przez szkołę monitorowane będzie przez stronę www. Po dokonaniu rejestracji, zespoły odznaczać na stronie będą odpowiednio zhierarchizowane zadania, w tym opracowanie i przedstawienie wyników ankiet. Jednym z istotniejszych elementów strony internetowej będzie interaktywna mapa miejscowości z zaznaczonymi miejscami krytycznymi niskiej emisji oraz tzw. "dobrych praktyk" – miejsc, które mogą być przykładem walki z niską emisją.


Współpraca ze Strażą Miejską powinna polegać na uzyskaniu informacji na temat problemu występowania Niskiej Emisji w najbliższym otoczeniu i zawarcie sprawozdania z tego w raporcie.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika