"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja

Konferencja

 

29 września 2015r. w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbyła się ogólnopolska konferencja „ Niska emisja – problem dla współczesnych ludzi. Zagrożenia, aspekty prawne, sposoby zapobiegania i metody badania” zorganizowana w ramach projektu Nie dla Niskiej Emisji!

czyli czy wiesz czym oddychasz?

Dofinansowana ze środków NFOŚiGW zgromadziła ponad 200 uczestników - pracowników Wydziałów Środowiska, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Gminnej oraz członków Fundacji i Stowarzyszeń

Konferencję rozpoczął Sekretarz Miasta Gliwice Andrzej Karasiński a wysoki poziom merytoryczny zapewnili: dr inż. Iwona Kuczyńska AGH Kraków, dr Witold Lenart UW Warszawa, dr hab. inż. Eleonora Wcisło IETU Katowice, mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb IETU Katowice, Ewelina Cieślik IPIŚ PAN Zabrze, doradca metodyczny mgr Bernadeta Dymek, komendant Wojciech Swinarski Straż Miejska Toruń.

Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem realizatorów działań edukacyjno- informacyjnych dotyczących ograniczenia niskiej emisji służący wymianie doświadczeń. Udział w nim wzięli Małgorzata Masłowska-Bandosz Abrys (projekt „Misja-emisja”, Janina Czempiel Gimnazjum nr 10 Gliwice (uczestnik projektu Nie dla Niskiej Emisji!) oraz Anna Ośmiałowska ZS nr 10 Zabrze uczestnik projektu Nie dla Niskiej Emisji!).

Niska Emisja – ki diabeł? Pojęcie niska emisja wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin powoduje, że wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy.

A jednak taki diabeł straszny jak go malują…

Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi ze spalania w domowych piecach. Kilka czynników znacznie zwiększa szkodliwość niskiej emisji:

- palenie śmieci – palenie plastiku, lakierowanego drewna, gumy czy innych odpadów produkuje bardzo duże ilości szkodliwych związków chemicznych;

- stosowanie niskiej jakości węgla - taki węgiel ma dużą domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego i przy spalaniu uwalnia trujące substancje. Jest niskokaloryczny – nie daje dużo ciepła i trzeba palić go więcej i częściej;

- korzystanie z niesprawnych, przestarzałych urządzenia grzewcze, które nie gwarantują optymalnych warunków spalania.

Diabeł tkwi w szczegółach:

- Co roku ok. 3 300 osób ginie w wypadkach samochodowych - jest to 9 razy mniej od osób umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza!

- Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bóli głowy, układu krążenia, wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów!

- Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnie śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla!

- Skutki niskiej emisji, takie jak na przykład nowotwory, mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem!

- 6 polskich miast znalazło się w grupie 10 europejskich miast z najgorszą jakością powietrza. „Niska emisja” to nie tylko problem Ślązaków, ale całego kraju, który jest liderem w produkcji szkodliwych zanieczyszczeń ze spalania paliw w małych instalacjach kotłowych!

- Niebezpieczne związki chemiczne, składniki niskiej emisji, wnikają w rosnące warzywa i owoce!

- Niska emisja przyczynia się do występowania kwaśnych deszczy!

- Związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany!

 

Czy wiesz co z każdym oddechem wdychasz? Skład chemiczny dymu i pyłu:

- tlenki węgla,

- tlenki siarki i azotu,

- groźne związki chloru i fluoru,

- metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom,

- Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne, włącznie z benzo(α)pirenem,

- węglowodory alifatyczne,

- aldehydy i ketony,

- dioksyny,

- pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

 

Czy wiesz co Ty możesz zrobić aby ograniczyć niską emisję? Sprawdź już dzisiaj

 

www.czymoddychasz.pl 

Organizator: PTH „Technika” sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16 tel.32 338 38 

a.wozniak@technika.gliwice.pl

 

 

 

     

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika