"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja


Co możemy spalać w domowym piecu

Opublikowano: 2014-09-02 Kategoria: Sposoby na niską emisję

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, każdy, „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”. Kary finansowe, jak wiemy są szczególnie dotkliwe - osobie przyłapanej na paleniu w piecu śmieci grozi mandat do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa trafi do sądu – ten może orzec grzywnę nawet do 5 tysięcy złotych. Nie pozostaje zatem nic innego jak stosować wyłącznie paliwa przeznaczone do danego rodzaju kotła, kominka czy pieca, czyli węgiel dobrego gatunku, gaz, olej opałowy, drewno, biomasa (np. pelety i  brykiety z biomasy). Czy aby na pewno zawsze?
    

Okazuje się, że istnieją pewne odstępstwa od wskazanych wytycznych, które można stosować całkowicie legalnie, w świetle obowiązującego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 21 kwietnia 2006 roku, w domowych paleniskach można spalać wybrane odpady (o ile nie zabrania tego specyfikacja pieca).  Wśród wskazanych przez resort odpadów znalazły się m.in.: trociny, wióry, ścinki oraz drewno czyli odpady pochodzenia roślinnego (oprócz tych pochodzących z obróbki płyt wiórowych).
    

Kolejną grupą odpadów uznanych za nadające się do spalania są opakowania z drewna (bez tych pokrytych impregnatami i powłokami ochronnymi), papier i tektura (ale nie bielone związkami chloru i z kolorowymi farbami) oraz drewno pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (one też nie mogą być zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi).

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika