"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja


Jak chronić się przed smogiem w mieszkaniu - wentylacja mechaniczna

Opublikowano: 2015-01-05 Kategoria: Sposoby na niską emisję

Za wzrost zanieczyszczenia powietrza w okresie jesienno-zimowym odpowiedzialna jest głównie tzw. niska emisja powodowana przez stare piece i kotłownie węglowe. To główne, poza spalinami samochodowymi, źródła szkodliwych pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Pyły dostając się do organizmu poprzez górne drogi oddechowe robią w nim duże spustoszenie, które zaczyna się od zwykłego kaszlu a kończy nowotworem płuc. Co robić dopóki sytuacja na ulicach nie ulegnie poprawie? Eksperci są zgodni co do tego aby w okresie najwyższych stężeń zanieczyszczeń o ile to oczywiście możliwe, pozostać w domu. Myli się jednak ten, kto myśli, że będąc w domu problem niskiej emisji go nie dotyczy. Niestety, powietrze wewnątrz pomieszczeń również zawiera szkodliwe pyły. Nie pomagają nawet szczelne okna. Zrównoważona wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w mieszkaniu może zminimalizować dopływ zanieczyszczeń z zewnątrz. Jak to działa? Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest poprzez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku. Następnie nawiewane jest do pomieszczeń w mieszkaniu. Identyczna ilość ciepłego, wilgotnego zużytego powietrza usuwana jest z łazienek i kuchni. Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik, oddaje swoje ciepło do świeżego powietrza wchodzącego z zewnątrz nie mieszając się z nim. Zalety? Obniżone stężenie dwutlenku węgla, kurzu i alergenów w powietrzu znajdującym się wewnątrz budynku. Odpada przy tym konieczność wietrzenia pomieszczeń poprzez częste otwieranie okien. Wentylacja z odzyskiem ciepła pozwala zmniejszyć rachunki za ogrzewanie rzędu 30-40% co czyni wymaganą inwestycję w pełni opłacalną.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika