"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja


Oszczędzaj zdrowie i pieniądze - remontuj instalację grzewczą

Opublikowano: 2014-10-01 Kategoria: Sposoby na niską emisję

Przeprowadzając termomodernizację nieruchomości nie można zapominać o instalacji centralnego ogrzewania, która tak czy inaczej po pewnym czasie eksploatacji wymaga modernizacji bądź wymiany na nową, bowiem nie jest już ona dostatecznie sprawna i występują duże straty ciepła jednocześnie przy wysokich rachunkach za ogrzewanie. Co można zyskać? Przede wszystkim pieniądze - nowoczesna instalacja grzewcza to zmniejszone wydatki na energię cieplną. Drugim celem jest z pewnością zminimalizowany ślad ekologiczny, związany bezpośrednio z mniejszą emisją szkodliwych gazów do atmosfery. Należy przy tym wiedzieć, że mniejszy udział budynku w tzw. niskiej emisji  jest obecnie w Polsce programem priorytetowym i większość samorządów wspomaga finansowo przeprowadzone remonty (przede wszystkim wymianę przestarzałych pieców).


Zakres modernizacji uzależniony jest od tego, w jakim stanie jest nasza stara instalacja i jakim kapitałem dysponujemy. Najczęściej jest to instalacja wodna, której remont może opierać się na:
a) uszczelnieniu instalacji, aby usunąć przecieki wodne;
b) przywróceniu drożności rur poprzez płukanie instalacji z osadów i zanieczyszczeń;
c) użyciu indywidualnych odpowietrzników na każdym pionie;
d) izolacji rur przechodzących przez pomieszczenie nieogrzewane lub o niższej temperaturze w celu zminimalizowania strat ciepła.


Wymiana starych grubych rur instalacji grzewczej na rury mniejszej średnicy zapewnia mniejszą ilość wody pracującej w obiegu. Obecnie stosuje się rury wykonane z miedzi bądź tworzyw sztucznych. Rury miedziane mogą służyć także jako grzejniki, gdyż nagrzewają się. Instalacje wykonane z rur miedzianych cechują się dużym stopniem bezpieczeństwa, który wynika z tego, iż nie występują tu połączenia metodą gwintową, jak miało to miejsce w przypadku rur stalowych.
Zwiększoną efektywność systemu grzewczego uzyskamy również poprzez zastosowanie termostatu pokojowego, który w zależności od temperatury w wybranym pomieszczeniu włącza lub wyłącza kocioł, lub płynnie steruje jego mocą.
Największą popularnością obecnie cieszą się grzejniki stalowe płytowe, które dzięki wewnętrznemu ożebrowaniu zwiększyły swoją moc cieplną. Wraz z wymianą grzejnika dobrze jest wymienić także zawory grzejnikowe, a najlepiej na zawory termostatyczne. Termostaty instalowane na grzejnikach zamykają lub otwierają dopływ ciepłej wody do grzejnika w takiej częstotliwości, aby zapewnić użytkownikowi utrzymanie temperatury. Termostaty przyczyniają się również do skrócenia cyklu pracy kotła. Oszczędność energii można także osiągnąć poprzez zainstalowanie za grzejnikami ekranów odbijających ciepło.
Kotły eksploatowane od kilkunastu lat mają ograniczoną moc grzewczą, a więc i niską sprawność – nie potrafią szybko reagować na zmieniające się warunki pogodowe i wymaganą temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach. Nowa instalacja grzewcza może zmniejszyć koszty energii o 30%, a w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego nawet o 40%. Nowoczesne kotły grzewcze są źródłem ciepła zarówno dla potrzeb centralnego ogrzewania, jak i dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Przy wymianie kotła na nowy istotnym problemem jest wybór paliwa, którym ma być ogrzewany budynek. Najlepszym rozwiązaniem jest kocioł na gaz ziemny, a nowoczesne kotły gazowe zapewniają wysoką sprawność pozyskiwania ciepła. Tam, gdzie jest on niedostępny, wykorzystuje się paliwa stałe (węgiel, koks, drewno), olej opałowy lub gaz płynny.
Przed modernizacją instalacji centralnego ogrzewania warto skonsultować z profesjonalnym instalatorem zakres modernizacji oraz rodzaj zmian.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika