"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja


Ofiary smogu na świecie

Opublikowano: 2015-09-17 Kategoria: Aktualności

Międzynarodowa grupa uczonych pod kierownictwem Josa Lelieveld’a z Instytutu Maxa Plancka w Mainz w Niemczech opublikowało raport na temat ofiar zanieczyszczenia powietrza na świecie. Jak wyliczają uczeni tylko w 2010 roku prawie 3,3 mln ludzi umarło przedwcześnie z powodu zbyt wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza. W statystykach przodują kraje azjatyckie z Chinami, Indiami, Pakistanem i Bangladeszem na czele, gdzie co roku umiera 2,2 mln ludzi. W krajach tych za smog odpowiadają głównie domowe piece. Wysokie miejsce na niechlubnej liście zajmują Stany Zjednoczone, gdzie za powstawanie smogu odpowiadają głównie energetyka i rolnictwo, a także Rosja i Niemcy. Z kolei mieszkańcy Egiptu, Iranu czy Nigerii chorują i umierają z powodu naturalnego zanieczyszczenia powietrza, np. pyłem pustynnym. gdyby jednak uśrednić te dane to bezsprzecznie największym trucicielem świata są paleniska domowe. Niestety, jak się okazuje równie niebezpieczne co powietrze na zewnątrz, jest te , którym oddychamy w domu. Co roku pozbawia ono życia 3,54 mln ludzi na świecie. Jeśli zsumujemy obie liczby, okaże się, że złe powietrze zabija blisko 7 mln ludzi rocznie. I jest to liczba, którą w maju tego roku podawała w swojej publikacji Światowa Organizacja Zdrowia. Według WHO morowe powietrze to obok nadciśnienia (9,4 mln ofiar) i tytoniu (5,7 mln ofiar) jeden z najbardziej skutecznych zabójców. Niemieccy uczeni biją na alarm: „Jeśli nie wprowadzimy zdecydowanych działań w walce ze smogiem, w 2050 roku liczba ofiar będzie dwa razy większa” - ostrzegają.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika