"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja


„TworzyMY atmosferę” - rusza kampania edukacyjna Ministerstwa Środowiska

Opublikowano: 2015-08-31 Kategoria: Aktualności

„Każdy może wpływać na poprawę stanu powietrza, którym przecież wszyscy oddychamy” - takie przesłanie niesie ze sobą kampania edukacyjna „TworzyMY atmosferę” zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska. Jak potwierdzają badania opinii publicznej, kampania jest jak najbardziej potrzebna - ponad 80% Polaków uważa, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy miejsca ich zamieszkania. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że takie zanieczyszczenia mogą być szkodliwe. Ogólnokrajowy monitoring jakości powietrza nie pozostawia jednak złudzeń: zagrożenie niską emisją jest bardzo duże i dotyczy prawie każdego miasta i gminy w Polsce. Przestrzenny rozkład emisji zanieczyszczeń jest jednak bardzo nierównomierny – największy poziom osiąga ona na obszarach dużych aglomeracji miejskich oraz głównych okręgach przemysłowych. „Jestem przekonany, że Polacy są coraz bardziej świadomi i odpowiedzialni, a kampania TworzyMy atmosferę sprawi, że poprawi się ich wiedza na temat tego, jak każdy z nas – począwszy od decyzji w obszarze własnego gospodarstwa domowego, może pozytywnie wpływać na poprawę stanu powietrza, którym oddychamy” – powiedział Jerzy Kuliński, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Od 9 września w głównych stacjach telewizyjnych i radiowych będą emitowane spoty kampanii „TworzyMY atmosferę”. Równolegle do emisji w mediach będą miały miejsce happeningi i rodzinne pikniki w przestrzeni miejskiej Gliwic, Poznania, Sosnowca i Sopotu. Ponadto w Warszawie zostaną przeprowadzone badania spirometryczne, które pozwolą ocenić sprawność układu oddechowego wśród uczestników i kibiców 37 PZU Maratonu Warszawskiego. planowany termin zakończenia projektu przewidziano na koniec listopada br.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika