"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja


Ocieplanie ścian sposobem na niską emisję

Opublikowano: 2014-09-18 Kategoria: Sposoby na niską emisję

Zdecydowana większość polskich budynków mieszkalnych, w szczególności wielorodzinnych, została oddana do użytku kilkadziesiąt lat temu , kiedy ceny energii były niskie. Stosowane wówczas rozwiązania budowlane nie uwzględniały izolacji cieplnej budynków, a odpowiednią temperaturę mieszkań zapewniały rozbudowane systemy grzewcze, które dziś generują ogromne straty cieplne, a co za tym idzie - finansowe. Do zmniejszenia ilości zużywanej energii prowadzi termomodernizacja, której celem jest ograniczenie kosztów ogrzewania. Szacuje się, że w przypadku budynków wielorodzinnych, w których przeprowadzono kompleksową termomodernizację, możliwe jest ograniczenie zapotrzebowania na energię średnio o około 30% (współczesne domy, budowane wg obowiązujących w Polsce przepisów, powinny zużywać 90 -120 kWh/m2 w ciągu roku, natomiast stare domy często zużywają powyżej 200 kWh/m2). Zazwyczaj termomodernizacja jest szczególnie opłacalna w przypadku, gdy do ogrzewania budynków stosowane są np. węgiel czy koks, gdy budynek nie został ocieplony lub gdy warstwa izolacji jest mniejsza niż 12 cm. Optymalne metody termomodernizacji są jednak ustalane indywidualnie dla każdego budynku w tzw. audycie energetycznym. Warto w tym momencie wspomnieć o znacznych korzyściach ekologicznych - mniejsze zużycie energii to mniejsza ilość spalanych paliw, a co za tym idzie mniejsza emisja emitowanych do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów. Termomodernizacja jest inwestycją - wpływa na wzrost wartości rynkowej nieruchomości. Dodatkowo po odnowieniu znacznie poprawia się wygląd budynku, na wzrost komfortu mieszkańców wpływa także lepsze wyciszenie i izolacja termiczna.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika