"Nie dla Niskiej Emisji!" czyli czy wiesz czym oddychasz?

Konferencja

 

29 września 2015r. w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbyła się ogólnopolska konferencja „ Niska emisja – problem dla współczesnych ludzi. Zagrożenia, aspekty prawne, sposoby zapobiegania i metody badania” zorganizowana w ramach projektu Nie dla Niskiej Emisji!

czyli czy wiesz czym oddychasz?

Dofinansowana ze środków NFOŚiGW zgromadziła ponad 200 uczestników - pracowników Wydziałów Środowiska, funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Gminnej oraz członków Fundacji i Stowarzyszeń

Konferencję rozpoczął Sekretarz Miasta Gliwice Andrzej Karasiński a wysoki poziom merytoryczny zapewnili: dr inż. Iwona Kuczyńska AGH Kraków, dr Witold Lenart UW Warszawa, dr hab. inż. Eleonora Wcisło IETU Katowice, mgr inż. Ewa Strzelecka-Jastrząb IETU Katowice, Ewelina Cieślik IPIŚ PAN Zabrze, doradca metodyczny mgr Bernadeta Dymek, komendant Wojciech Swinarski Straż Miejska Toruń.

Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem realizatorów działań edukacyjno- informacyjnych dotyczących ograniczenia niskiej emisji służący wymianie doświadczeń. Udział w nim wzięli Małgorzata Masłowska-Bandosz Abrys (projekt „Misja-emisja”, Janina Czempiel Gimnazjum nr 10 Gliwice (uczestnik projektu Nie dla Niskiej Emisji!) oraz Anna Ośmiałowska ZS nr 10 Zabrze uczestnik projektu Nie dla Niskiej Emisji!).

Niska Emisja – ki diabeł? Pojęcie niska emisja wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin powoduje, że wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy.

A jednak taki diabeł straszny jak go malują…

Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi ze spalania w domowych piecach. Kilka czynników znacznie zwiększa szkodliwość niskiej emisji:

- palenie śmieci – palenie plastiku, lakierowanego drewna, gumy czy innych odpadów produkuje bardzo duże ilości szkodliwych związków chemicznych;

- stosowanie niskiej jakości węgla - taki węgiel ma dużą domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego i przy spalaniu uwalnia trujące substancje. Jest niskokaloryczny – nie daje dużo ciepła i trzeba palić go więcej i częściej;

- korzystanie z niesprawnych, przestarzałych urządzenia grzewcze, które nie gwarantują optymalnych warunków spalania.

Diabeł tkwi w szczegółach:

- Co roku ok. 3 300 osób ginie w wypadkach samochodowych - jest to 9 razy mniej od osób umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza!

- Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bóli głowy, układu krążenia, wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów!

- Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnie śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla!

- Skutki niskiej emisji, takie jak na przykład nowotwory, mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem!

- 6 polskich miast znalazło się w grupie 10 europejskich miast z najgorszą jakością powietrza. „Niska emisja” to nie tylko problem Ślązaków, ale całego kraju, który jest liderem w produkcji szkodliwych zanieczyszczeń ze spalania paliw w małych instalacjach kotłowych!

- Niebezpieczne związki chemiczne, składniki niskiej emisji, wnikają w rosnące warzywa i owoce!

- Niska emisja przyczynia się do występowania kwaśnych deszczy!

- Związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany!

 

Czy wiesz co z każdym oddechem wdychasz? Skład chemiczny dymu i pyłu:

- tlenki węgla,

- tlenki siarki i azotu,

- groźne związki chloru i fluoru,

- metale ciężkie: rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom,

- Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne, włącznie z benzo(α)pirenem,

- węglowodory alifatyczne,

- aldehydy i ketony,

- dioksyny,

- pyły wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami.

 

Czy wiesz co Ty możesz zrobić aby ograniczyć niską emisję? Sprawdź już dzisiaj

 

www.czymoddychasz.pl 

Organizator: PTH „Technika” sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16 tel.32 338 38 

a.wozniak@technika.gliwice.pl

 

 

 

     

 

 Aktualności

Dokumenty
 1. 17. Dokument roboczy służb Komisji do dyrektywy 2008/50/WE...
 2. 16. Dokument roboczy służb Komisji do dyrektywy 2008/50/WE...
 3. 15. Dokument roboczy służb Komisji do Dyrektywy 2008/50/WE...
 4. 14. Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - ...
 5. 13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z d...
 6. 12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE z d...
 7. 11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/17/WE z d...
 8. 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/33/WE z d...
 9. 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dn...
 10. 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotyc...

Sposoby na niską emisjęStrona główna

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Komisja Konkursowa po burzliwych naradach wybrała 3 placówki oświatowe spośród 37, które przeprowadziły zadanie dodatkowe i otrzymują Wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik:
 • Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Przechlewie,
 • Zespół Szkół w Pełczycach,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie.

Na wyróżnienie zasłużyli:
 • Gimnazjum im.6.Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie,
 • Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Kryteria jakimi się kierowaliśmy:
 • zaangażowanie i kreatywność danej placówki: np. obszar na jakim przeprowadzono akcję,
 • jakość zebranych informacji,
 • zaangażowane instytucje publiczne,
 • przeprowadzenie eventów dodatkowych/uzupełniających,
 • nagłośnienie akcji.

 

Zgodnie z art.191 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21) „spalanie odpadów - termiczne przekształcanie poza spalarnią jest zabronione. Kto wbrew przepisowi art.155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031) określa dla pyłu zawieszonego PM10 dopuszczalną wartość dobową na poziomie 50 μg/m3, a dopuszczalną wartość roczną na poziomie 40 μg/m3.

Tymczasem w okresie sezonu grzewczego podczas bezwietrznej pogody i braku opadów atmosferycznych, stężenia pyłu zawieszonego przekraczają normę dobową nawet kilkukrotnie.

Powietrze jest mocno zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem.

Za taki stan odpowiedzialna jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania budynków. Problem zanieczyszczenia powietrza dotyczy nie tylko zwartych aglomeracji miejskich, ale również stref pozamiejskich - występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z indywidualnym ogrzewaniem budynków.
Spalanie węgla, często bardzo złej jakości (nierzadko z domieszką odpadów komunalnych) w starych piecach grzewczych o niekorzystnych parametrach sprawnościowo-energetycznych powoduje uwalnianie do naszego najbliższego otoczenia szeregu różnych substancji chemicznych. Rodzaj występującego zanieczyszczenia zależy od składu chemicznego użytego paliwa i skuteczności procesu spalania. Przy niekorzystnych warunkach emitowane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się niezmiernie powoli i powodują znaczące i odczuwalne zanieczyszczenie powietrza.

Czy wiesz, że:

 • Co roku ok. 3 300 osób ginie w wypadkach samochodowych  - jest to 9 razy mniej od osób umierających na choroby wywołane złym stanem powietrza!

 • Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów!

 • Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnie śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla!

 • Skutki niskiej emisji, takie jak na przykład nowotwory, mogą pojawić się dopiero po wielu latach od zatrucia organizmu zanieczyszczonym powietrzem!

 • 6 polskich miast znalazło się w grupie 10 europejskich miast z najgorszą jakością powietrza. „Niska emisja” to nie tylko problem Ślązaków i Małopolan,  ale całego kraju, który jest liderem w produkcji szkodliwych zanieczyszczeń ze spalania paliw w małych instalacjach kotłowych i paleniskach domowych!

 • Niebezpieczne związki chemiczne, składniki niskiej emisji wnikają  do gleby, a także w rosnące warzywa i owoce!

 • Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych deszczy i podwyższenia średniorocznych temperatur w tym i zmian klimatu!

 • Związki chemiczne znajdujące się w niskiej emisji potrafią rozpuścić cement budowlany!
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Copyright 2014 © Technika